Hundmöteskurs


Under denna kurs går vi in på djupet i olika situationer en reaktiv hund kan tänkas hamna i under en promenad, så som trigger på god avstånd, trigger på för lite avstånd, oplanerad eller överraskande hundmöte, mild utfall och kraftig utfall. Utifrån det har vi sedan valt ut en rad olika övningar man kan göra för varje tänkbar färg/sinnesstämningen hunden kan hamna i. Under kursensgång bygger vi alltså på denna bild med övningar som man kan använda sig av vid olika situationer.