Teamwork - vardagslydnad


Målet med den här kursen är att ge dig kunskap om hur du tränar och samarbetar med din hund. Med hjälp av övningar som utvecklar färdigheter du och din hund har nytta av i vardagslivet får du kunskap om hur hunden lär sig, belöningar och störningar, hur du upptäcker och förebygger stress, under- och överstimulans, och aktivering. Bli ett team med din hund!