Vår Värdegrund


Dessa värdegrunder och trivselregler ska följas av instruktörer, kursdeltagare, av dig som kommer på privatlektion, av dig som hyr träningslokal och dig som på något sätt deltar i event arrangerade på/av Sthlm City HundCenter. Bryter du mot någon av dessa värdegrunder/regler kan teamet på Sthlm City Hundcenter stänga av dig med omedelbar verkan och be dig lämna lokalen/kursen/träningen.


På Sthlm City Hundcenter diskriminerar vi inte utifrån bakgrund, utseende, etnicitet, könsuttryck, sexuell läggning eller religion. Vi klär oss inte i/uppvisar inte hatiska symboler, uttryck eller liknande.

Vi tar aktivt avstånd från rasism, sexism, homo/transfobi, funkofobi och xenofobi.

Vi välkomnar varandra aktivt genom att anpassa träning, miljö etc så mycket som möjligt.

Vi har heller inte fördomar om varandra utifrån vilken typ av hund vi har.

Vi tränar inte hund med aversiva metoder. Detta betyder att vi inte använder eller förespråkar straff, obehag, rädsla, tvång eller smärta i våra träningsmetoder eller med vår utrustning.