Laser

Att behandla med laser är att behandla med ljus. Behandlingen brukar även kallas Low Level Laser Therapy och lasertypen kallas på svenska för lågeffektslaser. Vad som gör laserbehandlingen så effektiv är att den sätter igång vibrationer som sprider sig i kroppen genom att cellerna "puttar" på varandra och kan på så sätt nå långt in i kroppen.
Laserbehandling har ett brett användningsområde. En kan behandla allt från sår till muskel och nervskador.

Laser fungerar särskilt bra på äldre hundar och hundar med nedsatt immunförsvar.